контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Ел. учење у банци

Пример ел. учења у банци Предности примене ел. учења у корпоративном оружењу можемо пластично приказати пратећи припрему и извођење обука у некој банци.

Увод

Банка организује 100 % онлајн (енг. „online) курсеве или су онлајн активности уклопљене у класичне образовне активности. Тематика тих обука је фактор који највише утиче на избор метода учења. Нпр. увођење нове процедуре обраде клијента се вероватно може у потпуности научити у онлајн окружењу док нпр. тренинг из области презентацијских вештина вероватно захтева физичку присутност тренера и полазника.

Пример 1: Комбинована обука

Припрема обуке

Ваш сектор људских ресурса планира тренинг из  наплате потраживања за службенике из филијала. С обзиром да тема захтева интензивну живу интеракцију између тренера и полазника одлучено је да 70 % наставе буде организовано „лицем у лице“ а 30 % у онлајн окружењу.

За почетак, сектор људских ресурса припрема онлајн тест којим се утврђује тренутно стање ствари, тј. колико службеници познају ту област. Само тестирање траје 15-ак минута по будућем полазнику који путем Интернета одговори на 10-ак питања. Резултати тестирања су тренутно добијени у ел. облику погодном за анализу, упоређивање са прошлогодишњим резултатима, графички приказ итд. Тиме је значајно олакшана припрема тренинга која се заснива на реалном стању ствари а не паушалној процени.

Користи: Олакшана и убрзана анализа потреба.

Извођење обуке

Полазници долазе у централу банке и присуствују тренингу. Сви материјали који су им потребни за његово праћење су им доступни на Интернету а неке добијају и у штампаном облику. Тренер у току обуке користи те ресурсе (Пауер поинт презентације, видео материјали, ПДФ-ови...) пројектујући их полазницима.

Након завршетка овог дела тренинга (70 %) полазници добијају задатке за рад у онлајн окружењу које завршавају у року од 7 дана. Пример задатка: анализа студије случаја, учествовање у дискусији на Интернет форуму, решавање онлајн теста итд.

Сви материјали и резултати онлајн активности полазника су им на располагању у наредна 4 месеца, као и могућност да преко портала за ел. учење комуницирају са осталим учесницима тренинга.

Користи: Задовољнији и мотивисанији полазници (запослени).

Анализа обуке

Полазници на крају преко портала за учење попуне анкету о задовољству тренингом. Сектор људских ресурса сада на основу тих података, као и на основу резултата свих тестирања (пре, за време и на крају тренинга) може урадити квалитетну анализу читавог процеса.

Користи: олакшана и убрзана анализа саме обуке.

Пример 2: Онлајн настава

Припрема

Дошло је до грешке у новој процедури која се примењује. Менаџмент банке је то уочио и донео закључак да је неопходна хитна исправка на нивоу целе банке. Због сложености процедуре није могуће само послати упутство са исправком већ је потребно обучити запослене.

Сектор људских ресурса одлучује да то уради у форми онлајн обуке  с обзиром  да тема не захтева физичко присуство предавача. У року од 15 минута се шаљу позиви за обуку службеницима која може почети у року од пола сата под претпоставком да су материјали већ припремљени.

Користи: могућност брзе реакције на нове околности пословања.

Извођење

Полазници из различитих градова (пословница) су уписани на исти онлајн курс. Тренер (модератор) има веома активну улогу и води рачуна о испуњењу плана рада. Нпр. полазници имају задатак да у року од два дана прочитају одређене материјале, реше онлајн тест и учествују у дискусији на форуму. Другим речима, онлајн окружење не подразумева да од слободне воље полазника зависи степен њиховог укључења. Напротив, тренер управо због тог окружења може много лакше пратити њихов стварни ангажман и учинак.

Користи: уштеда времена и новца за организовање превоза и смештаја полазника, задовољнији и мотивисанији полазници (запослени),  брзина извођења обуке.

Анализа

Као и у претходном примеру, на крају тренинга се уради анализа.

Пример 3: Управљање континуитетом пословања (Business Continuity Management)

По директиви НБС све банке су обавезне да минимално једном годишње обуче све запослене из области управљања континуитетом пословања. Онлајн окружење пружа могућност да се истовремено обучи велики број запослених и формално тестира њихово знање.

Такође, путем платформе за ел. учење (Мудл) запосленима је константно на располагању могућност да се подсете наученог.

Користи: Овим се испуњава захтев НБС а запослени добијају знање на брз и ефикасан начин док банка штеди пуно времена и новца без великих сметњи у редовном пословању.

Контакт

ОМЕГА

Џорџа Вашингтона 12,
11000 Београд, Србија

тел. +381 (11) 30 34 353,
ел. адреса: info@omega.rs