контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

МС Аксес (MS Access) 1, 2

МС Аксес 1

МС Аксес (MS Access) 1Коме је тренинг намењен?

Мајкрософт Аксес је алат за креирање релационих база података. Користи се у малим и средњим предузећима. Своју популарност је стекао тиме што је лак за учење и коришћење тако да га осим професионалних информатичара могу користити и сви они који имају потребу да складиште и обрађују своје податке, а нису професионалци у ИТ области.

Потребно предзнање

Потребно је основно знање рада на рачунару, што подразумева познавање оперативног система Виндоуз, као и основног Мајкрософт офис пакета (Ворд, Ексел).

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да креирате апликације које ће чувати ваше податке у облику прилагођеном за ефикасно руковање, анализу и креирање ефектних, репрезентативних извештаја.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 1. Аксес као алат за креирање базе података: Предности базе у односу на Ексел датотеку, релационе базе података и њихове могућности.
 2. Радно окружење: Рад у “Northwind” бази података и упознавање са радним окружењем.
 3. Објекти: табеле, упити, обрасци, извештаји, макрои, модули.
 4. Креирање табела: креирање табеле на више начина, креирање поља, појам примарног кључа, типови података, својства поља.
 5. Рад са подацима: операције над записима, уношење, брисање, измена, копирање, премештање, штампање, форматирање табеле, претраживање, сортирање, филтрирање.
 6. Упити: коришћење Query Design прозора упита, уврштавање табела, поља, својства поља, критеријуми за филтрирање записа, изрази.
 7. Обрасци: унос, брисање, измена, копирање, премештање, штампање, претраживање, сортирање, филтрирање.
 8. Извештаји и контролни објекти: начини креирања извештаја, секције, форматирање извештаја, контролни објекати који се могу користити на извештајима, постављање контрола, брисање, уједначавање позиције, копирање и премештање, форматирање,
 9. Сортирање и груписање: сортирање и груписање података у извештајима, коришћење израчунатих контролних објеката.

МС Аксес 2

МС Аксес (MS Access) 2Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен полазницима кој већ имају искуства у раду са Мајкрософт Аксесом и који су упознати са логиком креирања база података. Од велике је користи свима који желеле да своје апликације подигну на виши ниво и да науче основе програмирања.

Потребно предзнање

Потребно је да полазници солидно владају Аксес окружењем и да су упознати са основама логике креирања база података. Пожељно, али не и обавезно је да полазници имају развијену основну логику програмирања.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да аутоматизујете своју апликацију коришћењем ВБА окружења и тако је припремите за кориснике који не познају рад у Мајкрософт Аксесу. Такође ћете унапредити постојеће знање користећи напредније могућности Аксесових објеката – форми и извештаја, као и објеката базе података – табела и упита.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 1. Креирање базе 1: креирање две табеле и успостављање везе један према више, референцијални интегритет, упит над више табела, креирање обрасца и извештаја над више табела.
 2. Креирање базе 2: креирање три табеле и успостављање везе више према више, AutoLookUp упит, збирни и акциони упити.
 3. Макрои: Macro Design Window, преглед акција, креирање макроа, груписање, условни изрази, везивање макроа за догађаје, AutoExec макро, AutoKeys макро
 4. Креирање модула: ВБА окружење, врсте процедура, креирање једноставних процедура, везивање процедура за догађаје, тестирање.
 5. Завршна аутоматизација и дистрибуција апликације: Switchboard образац, Startup својстава апликације, подела базе, Runtime начина рада.

Остало

Трајање и организација

Трајања и цене тренинга по полазнику су дате у следећој табели:

 Назив Трајање (шк. часови) Цена (дин)
 Аксес 1 24 28.000,00 + 20 % ПДВ
 Аксес 2 24 28,000,00 + 20 % ПДВ

За већи број полазника одобравамо посебне попусте.

У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цене и услови плаћања

Цене тренинга по полазнику су дате у претходној табели. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs. како бисмо разменили све неопходне информације.