контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Архикед (ArchiCAD) 1, 2

У Архикеду се не црта већ се зида.

Архикед 1

Архикед (ArchiCAD) 1, 2 Коме је тренинг намењен?

Тренинг је првенствено намењен архитектама, грађевинцима, ентеријеристима, урбанистима, односно људима који ће рачунар користити не само за израду техничке документације пројекта, већ и у фази пројектовања користећи све предности виртуелне тродимензионале зграде.

Потребно предзнање

За успешно праћење тренинга неопходно је познавање рада на рачунару под оперативним системом Мајкрософт Виндоуз. Није потребно никакво предзнање рада у неким другим кед пакетима (нпр. Аутокед).

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете у стању да самостално пројектујете објекат и израдите његову техничку документацију.

У Архикеду се не црта већ се зида!

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Упознавање са Архикедом: презентација конкретних објеката, приказ добијања документације из пројекта, веза са осталим софтверским пакетима.
 • Радно окружење: опис прозора и палета алата, прилагођавање мерних јединица, димензионисање објекта, положај и облици помоћних палета.
 • Основне операције: почетак цртања, команде, параметри алатки.
 • Израда пројекта: цртање зидова, плоча, греда, рад са слојевима, прозори и врата, етаже, израда степеника, израда крова, котирање и описивање, пресеци.
 • 3Д модел: облици и типови 3Д приказа, материјали и текстуре, камера и светло, основна визуелизација.
 • Пројектна документација: основе, пресеци, детаљи, 3Д слике, штампање.

Архикед 2

Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен онима који су своје прве кораке у Архикеду већ направили, односно онима који су завршили почетни курс. Намењен је и онима који су жељни упознавања са напредним могућностима Архикеда и желе да искористе све предности виртуелне тродимензионалне зграде..

Потребно предзнање

Неопходно је познавање рада на рачунару под оперативним системом Мајкрософт Виндоуз и добро познавање рада у Архикеду. Није потребно никакво предзнање рада у неким другим кед пакетима (нпр. Аутокед).

Шта ћете моћи након курса?

Бићете оспособљени да:

 • Самостално пројектујете и користите једноставне објекте библиотека.
 • Креирате базу података о материјалима и грађевинским радовима са којом ћете из ваше виртуелне зграде извући још додатних информација везаних за предмер радова.
 • Креирате квалитетне фотографије још неизграђене ваше виртуелне зграде.
 • Направите анимације, студије сунца, симулацију грађења...

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Упознавање са напредним могућностима: приказ додатних алата, конкретни примери употребе додатних алата, приказ предмерске документације из пројекта виртуелне зграде, веза са осталим софтверским пакетима.
 • Израда елемената библиотеке: „Прости елементи“ и „Параметарски елементи“ – цртање, постављање, снимање, каснија употреба.
 • 3Д модел и анимација: облици и прикази 3Д приказа, материјали и текстуре, положај камере и светла, напредни параметри визуализације, анимација, виртуелна реалност.
 • Предмер радова: основни параметри базе података, креирање нове базе, веза базе са елементима, штампа.

Остало

Трајање и организација

Трајања и цене тренинга су дате у следећој табели:

  Назив Трајање (шк. часови) Цена (дин)
 Архикед 1 30 35.000,00 + 20 % ПДВ
 Архикед 2 30 45.000,00 + 20 % ПДВ

За већи број полазника одобравамо посебне попусте.

У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цене и услови плаћања

Цене тренинга по полазнику су дате у претходној табели. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs. како бисмо разменили све неопходне информације.