контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Ц++ (C++) 1, 2, 3

Ц++ 1: Кроз практичне примере

Ц++ (C++) 1Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен свима који желе да науче основне концепте објектно оријентисаног програмирања кроз практичне примере у језику Ц++.

Потребно предзнање

Познавање основних концепата процедуралног програмирања, као што су контролне структуре, потпрограми, типови података и слично.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете способни да самостално пишете програме у програмском језику Ц++ (средњи ниво програмирања). Познавање основних концепата објектно оријентисаног програмирања на програмском језику Ц++ даје вам одличну основу за лако савладавање других објектно оријентисаних програмских језика, као што су ЈАВА и Ц#

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • О програмском језику Ц++: развој језика, сличности и разлике у односу на програмски језик Ц, подршка за основне концепте објектно оријентисаног програмирања.
 • Обрада програма на различитим оперативним системима: Виндоуз платформе, рад у интегрисаним развојним окружењима, Јуникс/Линукс платформе, рад из командне линије.
 • Елементи језика преузети из језика Ц: контролне структуре и функције, показивачи (појам показивача, типови показивача и могуће операције са показивачима, адресна аритметика, низови).
 • Елементи језика који нису објектно оријентисани: типови података (знакови, бројеви, логички тип, упућивачи), оператори (улаз/излаз, конверзија типа, динамичко управљање меморијом), функције.
 • Класе и објекти: дефинисање и декларисање, атрибути и методе (посебни и заједнички), пријатељске функције класа, класни дијаграми.
 • Конструктори и деструктори: појам конструктора и деструктора, дефинисање и позивање конструктора. подразумеване намене, редослед и ток извршавања.
 • Преклапање оператора: појам и намена операторске функције, преклапање одређених оператора (++, --, =, (), [], new, delete), преклапање оператора за улаз/излаз (<<, >>).
 • Извођење класа: појам и дефинисање, приступ објектима базне и изведених класа преко показивача и упућивача, виртуелне методе, апстрактне класе.

Ц++ 2: Употреба пројектних образаца

Ц++ (C++) 2Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен свима који желе да кроз примере употребе пројектних образаца у језику Ц++ продубе своје знање објектно оријентисаног програмирања, те да кроз УМЛ дијаграме који прате поменуте примере стекну основна знања везана за моделирање софтвера.

Потребно предзнање

Потребно је добро знање објектно оријентисаног програмирања, пожељно на језику Ц++ (ниво тренинга „Ц++ 1“). Познавање основних елемената језика УМЛ је пожељно, али не и неопходно.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете способни да самостално развијате софтверске пакете у програмском језику Ц++, уз евентуално претходно моделирање функционалности и структуре пакета. Познавање пројектних образаца је од огромне помоћи при дизајнирању поново употребљивог и једноставно проширивог програмског кода.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • О пројектним обрасцима: историјат, разлози у прилог употреби пројектних образаца.
 • Обрасци стварања (Creational patterns): Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton.
 • Структурни обрасци (Structural patterns): Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Façade, Flyweight, Proxy.
 • Обрасци понашања (Behavioral patterns): Chain of responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template method, Visitor.
 • Завршне напомене: даљње смернице и релевантни извори, укратко о другим обрасцима који нису детаљно обухваћени овим планом рада, појам анти-обрасца.

Ц++ 3: Напредне технике и елементи

Ц++ (C++) 3Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен онима који желе да постојеће знање објектно оријентисаног програмирања у језику Ц++ додатно унапреде, као и онима који желе да науче како да за краће време ураде више коришћењем језика Ц++, уз избегавање грешака на које се често наилази у пракси.

Потребно предзнање

Потребно је знање објектно-оријентисаног програмирања на језику Ц++ (ниво тренинга "Ц++ 1"). Такође, потребно је да учесници имају било какво програмерско искуство, у смислу да добро знају да користе неко развојно окружење.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете способни да ефикасније развијате средње сложен софтвер у програмском језику Ц++, уз избегавање честих грешака.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Изузеци: појам и руковање изузецима, пријављивање и прихватање изузетака.
 • Генеричке функције и класе: дефинисање шаблона, генерисање функција и класа, подразумеване вредности аргумената шаблона.
 • Стандардна библиотека: услужне функције и класе, колекције података (vector, list, map, set, string, queue, deque, stack), генерички алгоритми.
 • Динамичко управљање меморијом – препоруке и најчешће грешке: показивачи, оператори new и delete и њихово преклапање, грешке услед прекорачења опсега низа, грешке услед рада са показивачима и стринговима некоректних вредности, исправно и правовремено ослобађање динамичке меморије.
 • Корисне смернице приликом дизајнирања и писања програма: смернице за одређивање имена идентификатора, правилна употреба директива препроцесору, упозорења преводиоца, правилна употреба const, enum, inline и референци, смернице за квалитетнију имплементацију алгоритама.
 • Рад са конструкторима и деструкторима: исправно иницијализовање и уништавање објеката, употреба кључних речи explicit и virtual, контрола виртуелних функција и изузетака, пројектовање конструктора копије и оператора доделе.
 • Смернице за употребу наслеђивања и за рад са базном и изведеним класама: када и како користити јавно, заштићено и приватно извођење, исправна редефиниција наслеђених функција, приступ објектима преко показивача базне и изведене класе.

Остало

Трајање и организација

Трајања и цене тренинга по полазнику су дате у следећој табели:

 Назив Трајање (шк. часови) Цена (дин)
 Ц++ 1 30 40.000,00 + 20 % ПДВ
 Ц++ 2 30 40.000,00 + 20 % ПДВ
 Ц++ 3 30 40.000,00 + 20 % ПДВ


За већи број полазника одобравамо посебне попусте.

У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цене и услови плаћања

Цене тренинга по полазнику су дате у претходној табели. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs. како бисмо разменили све неопходне информације.