контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Јава (Java) 1, 2, 3, 4

Јава 1: Основе

Јава (Java) 1Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен програмерима или будућим програмерима који се до сада нису сусретали са објектно оријентисаним програмирањем, или онима који желе да обогате своје знање познавањем данас најпопуларнијег објектно оријентисаног програмских језика. Такође, овај тренинг је веома користан студентима који на факултету имају предмет објектно оријентисано програмирање, или програмски језик ЈАВА (JAVA) у саставу неког од предмета.

Потребно предзнање

Неопходно је елементарно познавање рада на рачунару под оперативним системом Мајкрософт Виндоуз. Такође је веома пожељно макар минимално искуство у програмирања у неком једноставнијем програмском језику (Ц, Паскал, Бејзик, Фортран и сл.). Довољно је елементарно знање у области програмирања стечено нпр. у средњој школи, или на неком од курсева програмирања.

Шта ћете моћи након тренинга?

Овај тренинг ће вас оспособити да самостално пишете сложене програме у данас најпопуларнијем објектно оријентисаном програмском језику.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Принципи програмирања: основни појмови у програмирању, делови рачунарских програма, Фазе развоја програма.
 • Класе: објектно орјентисано програмирање, појам класе и декларација класе, с, састав методе, параметризоване методе, конструктори, сакривање атрибута објекта преко параметара метода, сакупљање смећа, преклапање метода, преклапање конструктора, пренос аргумената метода, враћање објекта преко методе.
 • Наслеђивање: надкласа и подкласа, компатибилност објектних типова, позивање конструктора у хијерархији класа, редефинисање метода (override), класа Object, апстрактне класе.
 • Интерфејси: дефинисање, реализација, однос између класа и интерфејса.
 • Пакети: пресликавања између пакета, датотека и класа, веза пакета и система директоријума, дефинисање пакета, начин приступа члановима класе из пакета, увођење пакета.
 • Обрада изузетака: дефиниција изузетака (exception), врсте грешака, класификација изузетака, неухваћени изузеци, коришћење резервисаних речи true и catch, уграђени изузеци.
 • Токови и датотеке: читање и уписивање бајтова, знакова, података у датотеку.

Јава 2: Програмирање пословних апликација

Јава (Java) 2Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен корисницима који желе да се упознају са најактуелнијим технологијама програмирања пословних апликација. У оквиру курса разматра се архитектура вишеслојних пословних апликација, модел МВЦ реализован помоћу Јава технологија.

Потребно предзнање

Неопходно је елементарно познавање програмског језика Јава. Такође је веома пожељно макар минимално знање о базама података.

Шта ћете моћи након тренинга?

Овај тренинг ће вас оспособити да самостално пишете сложене пословне апликације у данас најпопуларнијем објектно оријентисаном програмском језику. Научићете да програмирате визуелни кориснички интерфејс. Такође ћете стећи знање да приступате и користите базе података помоћу комплексних програмских језика, као што је Јава.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Основни принципи реализације корисничког интерфејса: основни појмови, МВЦ модел.
 • Реализације корисничког интерфејса: АWT и SWING пакети, управљање догађајима, основни елементи корисничког интерфејса, распореди, Clipboard, Drag and drop.
 • Основни појмови и операције над базама података.
 • Јава и базе података: појам конекције –ЈDBC, дефиниција, коришћење, инсталација, приступ бази података, успостављање конекције и постављање упита помоћу JDBC, основне операције.
 • Пример комерцијалне пословне апликација са графичким интерфејсом и приступом бази података реализоване помоћу програмског језика Јава.

Јава 3: Интернет програмирање

Јава (Java) 3Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен корисницима који желе да се упознају са најактуелнијим технологијама програмирања Интернет апликација. У оквиру тренинга разматра се и архитектура вишеслојних Интернет апликација, па се полазници могу веома брзо прилагодити и програмирању Интернет апликација заснованих и на другим актуелним технологијама, као што су АСП или ПХП.

Потребно предзнање

Завршени тренинзи Јава 1 и 2 или еквивалентно предзнање.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да самостално имплементирате трослојну комерцијалну Интернет апликацију. Такође ћете стећи велико знање из области Интернет програмирања уопште, па ће вам бити лако да касније брзо научите и било коју другу популарну технологију из ове области (АСП, ПХП, итд.). Бићете спремни да ефикасно реализујете и клијентску и серверску страну овакве врсте апликација.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Интернет: историја, основни појмови и концепти, улога Интернет прегледача.
 • Основе HTML/XHTML језика: коришћење image maps, forms i tables тагова, Cascading style sheets (CSS).
 • Основе Јаваскрипт језика: скрипт језици и Интернет прегледачи, синтакса језика, контроле тока, објекти.
 • Јава сервлети: кораци у развоју, методе слања захтева Интернет серверу, креирање Јавиних класа и повезивање са Интернет апликацијом, сесије, повезивање са базом података.
 • Јава сервер стране (JavaServer Pages - ЈСП): архитектура, коришћење Јава Beans komponenti sa ЈСП-om, позив ЈСП-а преко аплета.
 • Пример комерцијалне Интернет апликације: реализација клијентске стране, реализација серверске стране, инсталација апликације на Интернет сервер.

Јава 4: Конкурентно и дистрибуирано програмирање

Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен корисницима који желе да се упознају са могућностима паралелног извршавања апликација. У оквиру курса разматра се конкурентно/паралелно извршавање програма на једном рачунару, клијент-сервер архитектура апликација, мрежно програмирање реализован помоћу Јава технологија.

Потребно предзнање

Завршени тренинзи Јава 1 и 2 или еквивалентно предзнање.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да самостално пишете сложене апликације које се конкурентно и синхронизовано извршавају користећи данас најпопуларнији објектно оријентисани програмски језик. Научићете да програмирате серверске апликације које треба корисницима да омогуће приступ развијеним сервисима. Такође ћете стећи знање да заштитите развијене серверске апликације.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 • Основни конкурентног програмирања – Нити: основни појмови о нитима и вишенитности, извршавање, особине, синхронизација.
 • Мрежно програмирање: клијент-сервер архитектура, Формирање серверског канала за комуникацију, повезивање клијената са сервером, креирање серверске апликације, рад са постојећим мрежним сервисима (Веб, електронска пошта, прокси), серијализација објеката.
 • Рад са удаљеним објектима, проширење клијент-сервер архитектура, удаљени позиви метода, прослеђивање параметара код удаљеног позива метода, синхронизација удаљених метода.

Остало

Трајање и организација

Трајања и цене тренинга су дате у следећој табели:

 Назив Трајање (шк. часови) Цена (дин)
 Јава 1 30 40.000,00 + 20 % ПДВ
 Јава 2 30 40.000,00 + 20 % ПДВ
 Јава 3 30 40.000,00 + 20 % ПДВ
 Јава 4 30 40.000,00 + 20 % ПДВ

За већи број полазника одобравамо посебне попусте.

У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цена и услови плаћања

Цене тренинга по полазнику су дате у претходној табели. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs како бисмо разменили све неопходне информације.