контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Напредни МС Офис (MS Office)

Напредни Ексел (Excel)

Напредни Ексел (MS Excel)Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен свима који МС Ексел користе за сложеније анализе података коришћењем изведених (пивот) табела и напредних функција.

Потребно предзнање

Потребно је основно познавање МС Ексела.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да на ефикасан начин организујете,  уносите и анализирате податке помоћу изведених табела и напредних функција.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 1. Унос података: типови и врсте података, кретање кроз документ, валидација, форматирање ћелија, условно форматирање.
 2. Листе: организација листе, избор колона, филтрирање, сортирање, претраживање, међузбирови.
 3. Напредне функције: практична примена и типични случајеви.
 4. Повезивање докумената и радних листова: аутоматско повлачење података, примена у функцијама.
 5. Изведене (пивот) табеле: креирање, анализа, графички приказ резултата.
 6. Пошиљке: практично повезивање МС Ексела и МС Ворда.
 7. Штампање: припрема документа за штампање, штампање великих табела.

Напредни Ворд (Word)

Напредни Ворд (MS Word)Коме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен свима који МС Ворд користе за креирање обимнијих и / или сложенијих докумената.

Потребно предзнање

Потребно је основно познавање МС Ворда.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да на ефикасан начин унесете већу количину текста и форматирате га било помоћу тастатуре, било помоћу миша.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

 1. Увод: изглед екрана, кретање кроз текст помоћу миша и тастатуре, означавање, форматирање фонтова и параграфа, хипер везе.
 2. Стилови и шаблони: коришћење постојећих, креирање нових.
 3. Сложене табеле: контрола преламања, позиционирање у односту на текст, уметање слика.
 4. Графички објекти: уметање слика, положај у тексту, промена величине, креирање блок шема и дијаграма.
 5. Прелом великих докумената: секције, заглавља и подножја, креирање садржаја и индекса.
 6. Прелом „прљаво“ форматираних докумената: увоз текста, аутоматизација корекција, практични савети.

Остало

Трајање и организација

Трајања и цене тренинга по полазнику су дате у следећој табели:

 Назив Трајање (шк. часови) Цена (дин)
 Напредни Ексел 16 22.000,00 + 20 % ПДВ
 Напредни Ворд 16 22,000,00 + 20 % ПДВ


За већи број полазника одобравамо посебне попусте.

У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цене и услови плаћања

Цене тренинга по полазнику су дате у претходној табели. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs. како бисмо разменили све неопходне информације.