контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Успешна пословна преписка

Едвард Балвер Литон (Edward Bulwer-Lytton) Перо је моћније од мача.

Успешна пословна препискаКоме је тренинг намењен?

Тренинг је намењен свим професионалцима који желе да унапреде своје вештине пословне преписке.

Потребно предзнање

За успешно учествовање на тренингу неопходно је основно познавање рада на рачунару и коришћења електронске поште.

Шта ћете моћи након тренинга?

Бићете оспособљени да комуницирате у писаној форми, придржавајући се опште прихваћених стандарда успешне пословне кореспонденције. Осим тога, научићете како да на најбољи начин искористите специфичности појединих писаних форми (писмо, електронско писмо), као и да правилно употребљавате програме за обраду текста.

Опис тренинга

Тренинг је организован у форми радионице у којој се теоретска предавања комбинују са практичним радом на рачунару. Примери који се користе су из реалног пословног окружења, како домаћег тако и страног.

Теме

Стандардне теме које овде наводимо се додатно могу прилагодити у зависности од Ваших специфичних потреба. Исто важи и за практичне примере који се користе на тренингу.

  • Припрема за писање писма: предности пословних писама, прикупљање материјала, одабир кључних тема, идентификовање комуникацијског стила саговорника.
  • Специфичности појединих форми: писмо, електронско писмо.
  • Како писати писмо: како почети пословно писмо, како изнети вашу понуду, како закључити писмо.
  • Стил: стилови у писању писама, прилагођавање стила писања комуникацијском стилу саговорника, писмо као логички повезана целина, како бити оригиналан.
  • Форма пословног писма: издвојите ваше писмо од осталих – заглавља и коверте, типографија, стандарди и правила преписке на нивоу ваше организације, избегните најчешће правописне грешке.
  • Писање пословне понуде: шта укључити у понуду, побуђивање пажње, затварање пословне понуде, олакшајте одговор клијенту.

Трајање и организација

Тренинг укупно траје 16 школских часова. У договору са клијентом се одређује интензитет наставе а најчешће се организује у целодневној (8 часова) или полудневној (4 часа) варијанти.

Осим тога, за учеснике је обезбеђен и приступ Омегином порталу за електронско учење са додатним садржајима и активностима. Стандардно, они ту могу пронаћи материјале у различитим форматима (текст, видео и аудио запис), корисне линкове, упитнике и тестове за самопроверу знања. Такође, по потреби им се у онлајн окружењу могу организовати дискусије на форумима, рад на заједничком документу и сл. Ове додатне активности се спроводе уз асистенцију модератора.

Језик

Тренинзи се стандардно изводе на српском језику а по потреби се могу извести на енглеском.

Цена и услови плаћања

Цена тренинга по полазнику је 30.000,00 дин. + 20 % ПДВ. У случају већег броја полазника одобравамо посебне попусте а плаћање се може извршити у року од 30 дана од завршетка тренинга.


Како да закажете тренинг?

Најбржи начин да закажете тренинг јесте да нас контактирате телефоном на 011 30 34 353 или ел. поштом на адресу info@omega.rs. како бисмо разменили све неопходне информације.