контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Конгресни систем

Коме је ово решење намењено?

Омега Интернет конгресни систем - ИКС је Интернет апликација намењена организаторима скупова као што су конгреси, саветовања, семинари и сл.

Зашто користити Омега ИСК?

Омега конгрес је решење осмишљено да умногоме олакша и значајно убрза поступке потребне да би се организовао неки скуп. Између осталог, то подразумева следеће:

 • Могућност да се учесници пријаве попуњавањем одговарајућих формулара преко Интернета и тако смањи време потребно за уношење њихових података.

Изглед формулара за учеснике
Слика 1: Изглед формулара за учеснике

 • Сваки учесник може да направи властити налог у систему преко којег архивира своје податке, шаље радове, пријављује пратиоце, прати промене у распреду скупа...
 • Организатор дефинише које податке ће учесници уносити кроз формуларе као и рокове пријављивања учешћа, радова, резервисања хотела, додатних садржаја итд.
 • Операције као што су прављење распореда предавања, слање обавештења учесницима, рецензентима, изводе се веома брзо и ефикасно.

Приказ пријављених учесника
Слика 2: Приказ пријављених учесника

 • Евидентирање и праћење свих финансијских трансакција је омогућено за сваког учесника појединачно.

Изглед прозора за евидентирање трансакција
Слика 3: Изглед прозора за евидентирање трансакција

 • Израда материјала као што су мултимедијални ЦД-ови, зборници радова и сл. је такође веома олакшана јер су сви потребни подаци лако доступни и добро организовани.
 • Целокупна администрација скупа може да се изводи са више различитих локација истовремено с обзиром да је Омега ИКС Интернет апликација.

Могући пример употребе

Претраживање, филтрирање и приступ свим релевантним подацима о учесницима скупа је много једноставнији уколико се они налазе у електронском облику, у јединственој бази података. Такође, анализа одржаног скупа (нпр. једног конгреса) је олакшана под претпоставком да се све потребне информације логички посматрано налазе на једном месту.

Следећи пример одвијања једног конгреса илуструје ову чињеницу:

 • На Интернет страницама организатора конгреса се објаве информације од значаја и позив за пријављивање учесника. Уколико је организатор раније већ користио ИКС може за позивање учесника искористити већ постојећу базу контаката.
 • Заинтересовани учесници на дефинисаној Интернет адреси попуне формулар за пријављивање. Притом могу одмах или накнадно пријавити пратиоца, рад, резервисати хотелску собу или неки од понуђених додатних садржаја итд.
 • Организатор конгреса има директан увид о броју пријављених учесника и њиховим подацима. Омогућено јој је да по потреби и тренутно сортира или издвоји оне који задовољавају одређене критеријуме, нпр. све учесника који долазе из одређене земље и резервисали су хотелске собе. Подаци о учесницима се директно могу извозити у Ексел формат, штампати, архивирати. Информације о задужењима учесника и њиховим уплатама су прегледне и лако доступне.
 • Сва комуникација са учесницима је значајно убрзана јер се углавном може одвијати путем циркуларне електронске поште. Организатор конгреса може самостално дефинисати различите садржаје циркуларних електронских писама.

Преглед циркуларних обавештења
Слика 4: Преглед циркуларних обавештења

 • Пријављени радови учесника се лако сортирају и филтрирају, по потреби шаљу на рецензију, одобравају итд. Након одређивања коначног списка радова могуће их је распоредити по различитим сесијама, направити индексе аутора, књигу сажетака и сл.

Тајност података

Сви подаци у ИКС бази припадају вашем предузећу. Омега се обавезује да их неће дати на увид трећим лицима, користити у друге сврхе осим за пружање техничке подршке и одржавање апликације, нити злоупотребити на било који други начин.

Сигурност података

Постоји неколико нивоа заштите приступа подацима.

 • Лозинка: основни ниво заштите
 • Подаци који се размењују између корисника и апликације су заштићени ССЛ протоколом и при том се користе сертификати потписани од стране ауторизованог сертификационог тела.
 • Приступ бази на захтев клијента може бити ограничен само одређеним ИП адресама што додатно повећава сигурност података.

Како бесплатно испробати Омега ИКС

Контактирајте нас на адресу info@omega.rs или на број телефона 011 30 34 353.

Креираћемо пробне корисничке налоге на Омегином серверу који ће Вам омогућити да у периоду од 30 дана испробате горе наведене могућности. За то време ћемо Вам бити на располагању за сва додатна питања.

Ако мислите да нешто ипак недостаје

Можда Вам се учини да би нека нова функционалност у овом софтверу била потребна да задовољи неку Вашу специфичну потребу. Или сматрате да систем нуди и више од онога што Вам је потребно. У сваком случају нас контактирајте, радо ћемо саслушати Ваше мишљење и вероватно можемо доћи до неког доброг решења.

Цена и начин коришћења

Омега ИКС се изнајмљује на жељени временски период. У том периоду Омега предузима све неопходне радње како бисте могли користити софтвер без икаквих додатних трошкова или активности (нпр. без потребе за ангажовањем Вашег ИТ сектора и сл.). На располагању Вам је следеће:

 • Хостинг апликације и базе на Омегином серверу.
 • Техничка подршка (телефоном и / или електронском поштом).
 • Обука корисника.
 • Право на нове верзије апликације (бесплатан „апгрејд“).
 • Одржавање апликације.

Вредност изнајмљивања зависи од више фактора, нпр. да ли софтвер изнајмљујете за један или више конгреса, да ли желите додатна прилагођавања и сл. Због тога Вам званичну понуду можемо дати након прецизног договора око свих елемената који на њу утичу.

Омега конгрес

Конгресни систем

Контакт

ОМЕГА

Џорџа Вашингтона 12,
11000 Београд, Србија

тел. +381 (11) 30 34 353,
ел. адреса: info@omega.rs